O młynie:

Młyn wodny z Zajączkowa z 1920 r. (Na terenie radomskiego skansenu udostępniony do zwiedzania w 2013 r.).
Młyn posadowiony jest na palach drewnianych, zbudowany w drewnianej konstrukcji szkieletowej, dach dwuspadowy pokryty gontem łupanym. Urządzenia wewnętrzne  napędzane są kołem wodnym.  Napęd z koła przenoszony jest przy pomocy wału drewnianego, a dalej przy użyciu drewnianych i żeliwnych  przekładni zębatych oraz kół pasowych. Urządzenia technologiczne: walce (mlewnik 600 x 300 mm. Fabryka maszyn i kamieni młyńskich Łęgiewski i Hartwig, nr fabryczny 1328, W-wa Praga), odsiewacz cylindryczny, łuszczarka, rafka, perlak, elewatory kubełkowe, złożenie kamieni, żuraw do podnoszenia kamieni, kosze zasypowe, rury zsypowe. Urządzenia pochodzą  z I poł. XX w.



Program:

W dniu 3.06.2016 r. (piątek) Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach 10.00 – 15.00 prowadzić będzie pokaz uruchamiania urządzeń technologicznych w młynie wodnym z Zajączkowa.  Młyn napędzany będzie kołem wodnym. Dodatkowo można będzie zwiedzać wiatraki koźlaki z Kajetanowa i Grabowca oraz młyn wodny turbinowy z Zofiówki. Wszystkie obiekty  znajdują się na naszej ekspozycji skansenowskiej.

Więcej informacji na:

Muzeum Wsi Radomskiej

Facebook

Kontakt z organizatorem:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, www.muzeum-radom.pl , tel. 483329281.

Muzeum Wsi Radomskiej położone jest na obrzeżach Radomia, tuż przy trasie E77 Warszawa-Kraków.  Wejście dla turystów oraz parking znajduje się przy ul. Stawowej (dojazd od ul. Krychnowickiej).

Do muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr  14, 17.